Home GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

EXPLANATION ABOUT THE ACADEMIC PROGRAMS & GRADING SYSTEM AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY

Foreign Trade University currently applies a credit system for its undergraduate programs having been implemented since 2008, which is under the Regulation No...

Cơ cấu tổ chức và liên hệ

Cơ cấu tổ chức: Phòng Hợp tác Quốc tế gồm 10 cán bộ: 02 Phó Trưởng phòng và 08 chuyên viên chuyên trách. Địa chỉ: + Phòng...

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng...

Giới thiệu chung về Phòng Hợp tác Quốc tế

Năm 1991, bộ phận Quan hệ Quốc tế được thành lập và ghép với bộ phận Quản lý Khoa học (bộ phận Quản lý...

DANH SÁCH ĐỐI TÁC TRAO ĐỔI SINH VIÊN

DANH SÁCH ĐỐI TÁC TRAO ĐỔI SINH VIÊN KÌ THU 2020 - 2021 STT Nước Trường đối tác 1 CHÂU Á Ấn Độ S.P. Jain Institute of Management & Research 2 Đài Loan Chien-hsin...

LAN TOẢ TINH THẦN, BẢN LĨNH VÀ GIÁ TRỊ FTU, ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC...

LAN TOẢ TINH THẦN, BẢN LĨNH VÀ GIÁ TRỊ FTU, ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID 19 💞💞💞 Sau 22 ngày thực hiện...

TIN MỚI NHẤT