HỌC BỔNG CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN NĂM 2023

456

Trong những năm gần đây, hợp tác giáo dục Việt – Đài ngày càng mật thiết và có những bước tiến rõ rệt. Nhằm khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đến Đài Loan du học, hàng năm Bộ Giáo dục Đài Loan đều cung cấp các suất học bổng tiếng Hoa, học bổng theo học các cấp học vị và luôn thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia. Bộ Giáo dục Đài Loan đặc biệt thành lập “Học bổng Đài Loan”, hoan nghênh học sinh, sinh viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ xin học bổng. Năm 2023, Bộ Giáo dục Đài Loan cung cấp các loại học bổng, cụ thể như sau:

  1. Học bổng Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) dành cho các bạn học sinh, sinh viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc Việt Nam- Học bổng dành cho các cấp học vị ( Hướng dẫn xin học bổng theo file đính kèm hoặc tại:https://tweduvn.org/vi/huong-dan-xin-hoc-bong-dai-loan-cua-bo-giao-duc-dai-loan-nam-2023-khu-vuc-tu-hue-tro-ra-bac-viet-nam/
  2. Học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục Đài Loan (HES) dành cho các bạn học sinh, sinh viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc Việt Nam – dành cho khoá học tiếng Hoa ( Hướng dẫn xin học bổng theo file đính kèm hoặc tại:https://tweduvn.org/vi/huong-dan-xin-hoc-bong-tieng-hoa-bo-giao-duc-nam-2023-khu-vuc-hue-tro-ra-bac-viet-nam/

Phòng Hợp tác Quốc tế- Trường Đại học Ngoại thương thông báo tới các bạn sinh viên có nguyện vọng học tập tại Đài Loan để các bạn được biết./.