Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở đơn bổ sung chương trình trao đổi sinh viên đi học kỳ I năm học 2024- 2025 dành cho các bạn sinh viên chính quy của Nhà trường.

Để có thể đăng ký tham gia chương trình, các bạn sinh viên cần đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau:

  • Là sinh viên chính quy của Trường Đại học Ngoại thương đến từ cả 03 cơ sở;
    Đã hoàn thành ít nhất 01 năm học tại trường;
  • Chưa từng tham gia chương trình trao đổi do phòng Hợp tác Quốc tế tổ chức;
  • Có điểm tích lũy đạt từ 7.5/10 trở lên;
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp;
  • Còn ít nhất 4 học phần chưa hoàn thành ở thời điểm nhập học tại trường đối tác.

Thông tin về đợt mở đơn bổ sung Chương trình Trao đổi sinh viên học kỳ I năm học 2024- 2025 (kỳ Thu 2024)