Danh sách các trường đối tác tiếp nhận sinh viên trao đổi của ĐHNT học kỳ 1 năm học 2016-2017

1170

Danh sách các trường đối tác tiếp nhận sinh viên trao đổi của ĐHNT học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Ngoại thương cập nhật các đối tác tiếp nhận sinh viên trao đổi kỳ I năm học 2016 – 2017, thông tin chi tiết xem tại đây.