Quy trình

QUY TRÌNH GIA HẠN THỊ THỰC CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP/THỰC TẬP/KIẾN...

  Các bước thực hiện Nội dung Đơn vị/Người thực hiện Đơn vị phối hợp Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn thị thực Hộ chiếu bản...

QUY TRÌNH XIN THỊ THỰC CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP/THỰC TẬP/KIẾN TẬP...

Các bước thực hiện Nội dung Đơn vị/ Người thực hiện Đơn vị phối hợp Bước 1: Kiểm tra sự phù hợp của việc tiếp nhận sinh viên...

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC ...

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 81/TTr-HTQT-ĐHNT ngày 10/05/2024 của Phòng Hợp tác Quốc tế) Nội dung Đơn vị/Người thực hiện Đơn vị phối hợp Bước 1: Tiếp...

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP, GIA HẠN, SỬA...

QUY TRÌNH  VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, TẠM TRÚ GỒM CÁC BƯỚC SAU: 1. Quy trình...

TIN MỚI NHẤT