Học bổng thạc sỹ và tiến sỹ của trường Đại học DongSeo – Hàn Quốc

1177

Đại học DongSeo

Đại học DongSeo là một trong những trường Đại học được chính phủ Hàn Quốc lựa chọn triển khai chương trình học bổng Chính Phủ Hàn Quốc với chương trình đào tạo Thạc Sỹ và Tiến Sỹ.

Học bổng bao gồm tất cả các chi phí: Vé máy bay khứu hồi, học phí, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm Y tế… thông tin chi tiết download tại đây