Thông báo học bổng của trường BI Norwegian Business School cho năm học 2016-2017

906

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo học bổng của trường BI Norwegian Business School cho năm học 2016-2017. Chi tiết xem thêm tại đây.

 

Trường Kinh doanh BI, Na Uy (BI Norwegian Business School) thông báo cung cấp các học bổng khóa học thạc sỹ (chuyên về nghiên cứu các chuyên ngành: kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, marketing và quản trị học) cho sinh viên Đại học Ngoại thương năm học 2016 – 2017 (Thông tin thêm về học bổng có thể xem tại: http://www.bi.edu/master/ practical-information/Scholarship/).

Để xin học bổng, sinh viên năm cuối tại ĐHNT nộp hồ sơ bản cứng về phòng HTQT (tầng 9, nhà A) trước 16:00 ngày 23/11/2015 (Hồ sơ nộp sau thời hạn sẽ không được xem xét).

Hồ sơ bao gồm:

–         Bảng điểm cập nhật tới thời điểm nộp hồ sơ (bản gốc)

–         Bằng tốt nghiệp (bản sao công chứng), nếu có

–         Bài luận tiếng Anh nêu rõ động cơ xin học (Motivation Letter)

–         Thư xin học bổng (Scholarship Application Letter)

–         CV

Để biết thêm thông tin, liên hệ:

C.Hà (P. Hợp tác Quốc tế), email: halt@ftu.edu.vn