Ngày hội Du học trực tuyến TOP CAREER 2013

788

Ngày hội Du học trực tuyến TOP CAREER 2013 là cơ hội giúp các bạn học sinh, sinh viên tiếp cận với nhiều cơ hội đi du học tại nhiều trường hang đầu trên thế giới. Đây cũng là nơi mà bạn có thể tìm hiểu mọi thông tin và hơn thế nữa, được tư vấn trực tiếp từ đại diện của nhà trường về mọi thắc mắc liên quan.

Ngày hội miễn phí dành cho tất cả các bạn và được truy cập trực tuyến vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Địa chỉ tham quan tại http://vf.topcareer.jp/