Cơ hội tham dự phỏng vấn tuyển dụng của các công ty Nhật Bản tại Singapore

935

Cơ hội cho sinh viên Ngoại thương chuẩn bị tốt nghiệp làm việc tại các công ty Nhật Bản, phỏng vấn tại Singapore.