Lễ Phát động Cuộc thi ”Sáng tạo như người Thụy Điển”

1083

Lễ Phát động Cuộc thi ”Sáng tạo như người Thụy Điển” vào 08.30 -09.30 ngày 19 tháng 9 năm 2017

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo tới sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 về việc Nhà trường phối hợp với Đại sứ Quán Thụy Điển tổ chức cuộc thi

“Sáng tạo như Thụy Điển” thông tin chi tiết download tại đây

Thời gian: ngày 19 tháng 9 từ 08.30 – 09.30

Địa điểm: Phòng Hội thảo Liên việt A1001

Đối tượng: các em sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4