Chuyến công tác tại Nhật Bản của lãnh đạo trường ĐH Ngoại thương nhằm triển khai Chương trình Thực tập toàn cầu GFA và Chương trình Khoa học máy tính và Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh

Sau một thời gian thí điểm các chương trình thực tập tại nước ngoài cho sinh viên với nhiều hoạt động liên quan, Chương trình thực tập toàn cầu GFA cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương chính thức được triển khai.

86

Đoàn công tác của Trường Đại học Ngoại thương do PGS, TS Phạm Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn đã làm việc với các đối tác tại Nhật Bản từ 24/3 đến 28/3/2024 để khởi động Chương trình với lộ trình đồng hành với người học trong quá trình phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng tại các thị trường lao động quốc tế.

Chương trình thực tập toàn cầu GFA đã nhận được những phản hồi tích cực từ đại diện của nhiều bên liên quan trong hệ sinh thái giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương như Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hội cựu sinh viên Ngoại Thương tại Nhật Bản hay các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng lao động tại Nhật Bản khi chuẩn hoá 4 lộ trình cho người học trong hợp tác với các đối tác, bao gồm:
– Định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân.
– Phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng đặc định nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thay đổi.
– Phát triển kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, khả năng làm chủ và quản lý trong lĩnh vực chuyên môn.
– Phát triển khả năng dẫn dắt trong nghề nghiệp.

Khi làm việc với JANU Tokyo và Sheraton Yokohama là nơi các sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương đang thực tập tại Nhật Bản, đoàn công tác đã ghi nhận những nhận xét tích cực về thái độ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế của sinh viên cũng như những ý tưởng để hoàn thiện mô hình Chương trình thực tập toàn cầu GFA hướng tới việc hoàn thiện những năng lực cần có của nhà lãnh đạo toàn cầu cho sinh viên.

Đoàn công tác cũng làm việc với FPT Japan về cơ hội hợp tác trong triển khai Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh với cơ chế mentors, thực hiện các học phần thực hành và thực tập. Với đặc thù của Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh, cấu phần thực tập của sinh viên có vai trò đặc biệt quan trọng và hoạt động hợp tác với FPT Japan sẽ mở ra cơ hội trao đổi sinh viên kết hợp thực tập tại nước ngoài cho sinh viên của Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh nói riêng và của các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương nói chung.