Thông báo tuyển dụng của Đại sứ quán Sri Lanka

562

Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương gửi tới các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng của Đại sứ quán Sri Lanka cho vị trí Trợ lý cho Đại sứ quán Sri Lanka.

Các bạn sinh viên quan tâm tới vị trí Trợ lý cho Đại sứ quán Sri Lanka có thể gửi CV và bản sao của các tài liệu liên quan tới địa chỉ email qhqt@ftu.edu.vn (Phòng Hợp tác Quốc tế) hoặc liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán qua email slemb.hanoi@mfa.gov.lk.

Trân trọng./.