TRƯỜNG ĐHNT TUYỂN SINH SINH VIÊN QUỐC TẾ VÀO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

985

TRƯỜNG ĐHNT TUYỂN SINH SINH VIÊN QUỐC TẾ VÀO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường ĐHNT được biết đến là một trong những Cơ sở giáo dục Đại học đi tiên phong trong quốc tế hóa giáo dục Đại học. Một trong những hướng đi mũi nhọn là tạo dựng và phát triển môi trường học tập có tính quốc tế cao cho cả sinh viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trong nhiều năm trở lại đây, Nhà trường đã đón nhiều du học sinh đến từ nhiều quốc gia trong khu vực đến học tập tại trường, tuy nhiên, bắt đầu từ năm học 2019 – 2020, Trường ĐHNT sẽ chính thức đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa việc tuyển sinh các bạn sinh viên quốc tế đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới đáp ứng đầy đủ các điều kiện được Nhà trường đưa ra vào học tập tại các chương trình đào tạo đại học chính quy và lấy bằng tốt nghiệp tại Trường ĐHNT. Đây là một bước tiến có tính đột phá trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục Đại học của FTU.

Thời hạn nộp hồ sơ cho các bạn sinh viên quốc tế đến hết ngày 30/08/2020
FTU are seeking for highly qualified international students who are willing to discover new opportunities in an amazing Vietnam and FTU. Within your available resources, we would appreciate it if you can help disseminate information about our diversified undergraduate programs to those who are interested in joining FTU and sharing their dreams with us for the future. Details can be found in the link: