International Research Conference 2022 of the Sri Lanka Technology Campus (SLTC) Research University

IRC2022 được tổ chức nhằm công bố các kết quả nghiên cứu và phát triển, sự sáng tạo và đổi mới vì lợi ích của sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu, nhà công nghiệp, các quan chức chính phủ và phi chính phủ, và công chúng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong và ngoài Sri Lanka.

498
Thông tin về Hội thảo Nghiên cứu Quốc tế SLTC 2022

Đại học Nghiên cứu SLTC là trường Đại học dân cư hoàn toàn dựa trên sự hỗ trợ của công ty, dựa trên nghiên cứu và duy nhất ở Sri Lanka. SLTC được khởi xướng với trọng tâm hàng đầu là đáp ứng yêu cầu quốc gia về việc mở rộng việc cung cấp các cơ hội và cơ sở giáo dục đại học có chất lượng ngang bằng với các trường đại học quốc tế với tầm nhìn trở thành một trung tâm xuất sắc trong giáo dục đại học và nghiên cứu tạo ra tri thức và nguồn nhân lực có đủ khả năng để đưa ra và thúc đẩy các đổi mới nhằm tạo ra những thay đổi tích cực cả về kinh tế và xã hội.

Khuôn viên chính SLTC rộng lớn, nằm trong khuôn viên Trạm Vệ tinh mang tính bước ngoặt của Sri Lanka Telecom ở Meepe, Padukka thuộc quận Colombo, Tỉnh Western. Vùng ngoại ô Meepe ở Padukka nằm cách Colombo khoảng 33 km về phía đông dọc theo Đường Cấp cao.

IRC2022 sẽ tập hợp các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cung cấp một nền tảng để phổ biến các kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến ​​thức đương đại và xây dựng quan hệ đối tác và hợp tác để thúc đẩy nghiên cứu khoa học. IRC 2022 mời nộp các bản tóm tắt mở rộng đến từ phía sinh viên đại học, sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên sau đại học, các chuyên viên hỗ trợ, và nhà học thuật đến từ các trường đại học địa phương và nước ngoài, các tổ chức nghiên cứu … trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. 

Sri Lanka Technology Campus (SLTC) Research University tổ chức Hội thảo Nghiên cứu Quốc tế hàng năm- IRC 2022, sẽ được tổ chức vào ngày 29 và ngày 30 tháng 09 năm 2022 tại cơ sở SLTC theo cả hai hình thức online và offline với chủ đề chính về “Technology Advancements for Sustainability”.

Các bài nghiên cứu khoa học có thể được nộp trên nền tảng EasyChair tại http://easychai.org/conferences/?conf=irc2022 trước ngày 30 tháng 07 năm 2022.

Mọi thông tin về IRC 2022 có thể truy cập tại website: http://irc2022.sltc.ac.lk/