QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, TẠM TRÚ

62

QUY TRÌNH  VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, TẠM TRÚ GỒM CÁC BƯỚC SAU:

1. Quy trình tiếp nhận hồ sơ:

  • Đoàn trưởng đoàn lưu học sinh/Lưu học sinh kiểm tra thông tin hộ chiếu về thời hạn sử dụng của hộ chiếu, thời hạn của thị thực.
  • Chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn, cấp mới thị thực cần:

+ Mẫu tờ khai NA5 năm 2023.

+ Quyết định tiếp nhận của lưu học sinh (photo)

+ Hộ chiếu bản gốc

+ Lệ phí visa đính kèm, lệ phí theo quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Tất cả các hồ sơ xin gia hạn thị thực, tạm trú phải nộp hồ sơ bản cứng trước 

15 ngày tính từ ngày hết hạn.

3. Biểu lệ phí xin cấp visa thị thực và thẻ tạm trú cho người nước ngoài năm 2023 – 2024

Tên lệ phí Mức thu
1 Cấp thị thực có giá trị một lần ( visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, 1 năm 1 lần)

Áp dụng cho thị thực dán và thị thực điện tử (E-Visa)

25 USD
2 Cấp thị thực có giá trị nhiều lần: (visa nhiều lần)

Áp dụng cho thị thực dán và visa điện tử (EV)

 
a) Loại có giá trị đến 03 tháng ( Visa 3 tháng nhiều lần)

Áp dụng cho thị thực dán và Evisa

50 USD
b) Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng ( Visa trên 3 tháng nhiều lần đến 6 tháng nhiều lần) 95 USD
c) Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm ( Visa 6 tháng nhiều lần đến visa1 năm nhiều lần) 135 USD
3 Gia hạn visa tạm trú cho người nước ngoài 10 USD

 

Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất, hư hỏng các giấy tờ nêu trên phải cấp lại áp dụng mức thu như cấp mới.