QUY TRÌNH XIN THỊ THỰC CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP/THỰC TẬP/KIẾN TẬP TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

37
Các bước thực hiện Nội dung

Đơn vị/ Người thực hiện

Đơn vị phối hợp
Bước 1: Kiểm tra sự phù hợp của việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài 1. Rà soát thời hạn hiệu lực của thoả thuận khung giữa Trường Đại học Ngoại thương và đối tác. P. HTQT Khoa/các đơn vị tiếp nhận cung cấp các văn bản pháp lý liên quan
2. Rà soát sự phù hợp của hoạt động tiếp nhận sinh viên nước ngoài với chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương. P. HTQT Khoa/các đơn vị tiếp nhận cung cấp các văn bản pháp lý liên quan
3. Đơn vị tiếp nhận sinh viên nước ngoài hoàn thành tờ trình xin chấp thuận chủ chương của Ban Giám hiệu, có ý kiến của Phòng HTQT. Khoa/ Đơn vị tiếp nhận sinh viên Phòng HTQT, Phòng KHTC, Phòng QLĐT, Khoa SĐH
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực tại sân bay quốc tế của Việt Nam 1. Quyết định tiếp nhận sinh viên nước ngoài học tập/thực tập/kiến tập tại FTU Khoa/ Đơn vị tiếp nhận sinh viên Phòng HTQT, Phòng KHTC, Phòng QLĐT, Khoa SĐH
2. Tờ khai mẫu NA2 xin cấp thị thực online tại địa chỉ:

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/dvbl-khong-tai-khoan

P.HTQT
3. Photo hộ chiếu của sinh viên nước ngoài (hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng) Khoa/ Đơn vị tiếp nhận sinh viên
Bước 3: Nộp hồ sơ bản cứng tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (44 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) 1. Giấy giới thiệu (cán bộ đi nộp hồ sơ xin giấy giới thiệu tại Phòng HCTH) P. HTQT
2. Tờ khai NA2 nộp bản ký tươi, quyết định tiếp nhận (sao y bản chính/photo dấu đỏ) P. HTQT
3. Lệ phí thị thực  Sinh viên tự nộp tại sân bay Quốc tế P.HTQT sẽ gửi kết quả Visa cho Khoa/Đơn vị tiếp nhận. Khoa/Đơn vị tiếp nhận hướng dẫn sinh viên thực hiện
  • Lưu ý: Phòng HTQT đề nghị các đơn vị chuyển thông tin 30 ngày trước khi sinh viên nước ngoài sang Việt Nam học tập.