Cơ cấu tổ chức: Phòng Hợp tác Quốc tế gồm 10 cán bộ: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 08 chuyên viên chuyên trách.

Địa chỉ: Phòng làm việc A903, Tầng 9, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Email: qhqt@ftu.edu.vn

PGS, TS Cao Đinh Kiên Trưởng phòng caokien@ftu.edu.vn
ThS. Đào Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng hadtt@ftu.edu.vn
TS. Nguyễn Lê Quỳnh Hoa Chuyên viên hoanguyen@ftu.edu.vn
ThS. Vũ Thanh Tùng Chuyên viên tungvt@ftu.edu.vn
ThS. Lê Thị Thanh Lương Chuyên viên luongle@ftu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên hangnt@ftu.edu.vn
Nguyễn Nhật Mai Chuyên viên mainn@ftu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên nguyenanh@ftu.edu.vn
Phạm Thị Minh Tâm Nhân viên minhtam@ftu.edu.vn
Phạm Thị Mai Quyên Nhân viên quyenpham@ftu.edu.vn