Hội thảo thông tin trường BI Norwegian Business School

865

Buổi giới thiệu thông tin cơ hội học bổng Thạc sỹ dành cho sinh viên ĐHNT của trường BI Norwegian Business School

BI Norwegian Business School là một trường đại học hàng đầu của Nauy và là một trong những đối tác lâu năm của trường ĐHNT. Hàng năm, trường BI dành cho những sinh viên xuất sắc của trường ĐHNT một số lượng nhất định học bổng theo học chương trình Master kéo dài hai năm tại trường BI.

Để giúp sinh viên có đầy đủ những thông tin cần thiết chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ xin học bổng năm học 2014, Bà Pam Echeverria – Giám đốc Tuyển sinh của chương trình- sẽ tới giới thiệu với sinh viên trường ĐHNT chương trình Master tại trường BI, cơ hội học bổng, và hướng dẫn sinh viên các thủ tục cần thiết để xin học bổng. Đồng thời Bà Pam Echeverria sẽ trực tiếp tiếp xúc để đánh giá năng lực của những ứng viên là sinh viên ĐHNT cho học bổng này.


Chi tiết buổi giới thiệu thông tin:


– Phòng Hội thảo Quốc tế Liên Việt, A1001, tầng 10, nhà A

– Thời gian: 13:30 ngày 13/11/2013 (Thứ Tư)

Sinh viên quan tâm gửi thông tin đăng ký tham dự hội thảo về địa chỉ: qhqt@ftu.edu.vn trước 12:00 ngày 12/11/2013.