Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

219

Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương xin trân trọng thông báo Chính phủ Indonesia đang cấp Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) cho sinh viên đại học tới từ các nước đang phát triển, theo học các chương trình cấp bằng (Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ) tại 31 trường đại học ở Indonesia.

Năm 2024, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ sẽ tiếp nhận 222 ứng viên Học bổng KNB, bao gồm 30 ứng viên Cử nhân, 162 Thạc sĩ và 30 ứng viên Tiến sĩ. Học bổng KNB sẽ bao gồm:

 1. Trợ cấp tài chính ổn định ban đầu khi đến Indonesia
 2. Học phí của Chương trình BIPA (Ngôn ngữ Indonesia) và Chương trình học trong thời gian nhận học bổng
 3. Trong thời gian tham gia học BIPA và Chương trình học, sinh viên KNB sẽ nhận được trợ cấp sinh hoạt, nghiên cứu và sách hàng tháng.
 4. Bảo hiểm y tế
 5. Kinh phí xuất bản bài báo khoa học
 6. Vé máy bay quốc tế khứ hồi (hạng phổ thông) từ sân bay quốc tế của nước sinh viên đến đến Indonesia, bao gồm cả phương tiện vận chuyển nội địa đến trường đại học tiếp nhận;
 7. Thời hạn của học bổng tương đương với thời lượng của chương trình học như sau:
 • Khóa học tiếng Indonesia và chương trình dự bị thạc sĩ – Tối đa 12 tháng
 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ – Tối đa 48 tháng (8 học kỳ)
 • Chương trình đào tạo Thạc sĩ – Tối đa 24 tháng (4 học kỳ)
 • Chương trình đào tạo Cử nhân – Tối đa 48 tháng (8 học kỳ)

8. Học bổng KNB không cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc mục vụ cho những người đi cùng và không xác nhận đơn xin thị thực cũng như không hỗ trợ di chuyển cho những người đi cùng.

Tất cả quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua trang web của Học bổng KNB https://knb.kemdikbud.go.id và phải được hoàn thành trước ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tập tin đính kèm hoặc liên hệ với nhân viên Đại sứ quán, ông Biên Gia Hùng theo địa chỉ e-mail hanoi.kbri@kemlu.go.id hoặc kbri.hanoi.sosbud@gmail.com.